de achtergrond van stichting de klaproos

Gelieerde Verenigingen

Activiteiten en bijeenkomsten worden bekend gesteld op de website, facebookpagina, via de agenda van het Veteraneninstituut en door contacten met gelieerde veteranenorganisaties.

Onder gelieerde organisaties worden onder andere verstaan veteranenverenigingen waar vrouwelijke veteranen lid of bij betrokken zijn en al dan niet (buitengewoon) lid van het Veteranenplatform.

Veteraneninstituut (Vi)

www.veteraneninstituut.nl

Veteranenplatform (VP)

www.veteranenplatform.nl

Vfonds

www.vfonds.nl

Nationale Ombudsman

www.nationaleombudsman.nl/veteranenombudsman

Dutch Military Veterans

Facebookpagina DMV

Luchtmacht Vrouwen Veteranen (LVV)

Kolonel Sylvia Babusch en/of Kapitein Ad Potters

Vrouw en Defensie

https://vrouwendefensie.nl/

Return to base

www.returntobase.nl

Ex-act KM

www.ex-actkm.nl

Veteran girl

www.veterangirl.com

Veteranen Search Team

www.veteranensearchteam.nl

2Canrule Tiel

www.2canrule.nl

Stichting Veteranen ontmoetingscentra

veteranenontmoetingscentra.nl

Defensie

http://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen