de achtergrond van stichting de klaproos

De achtergrond van de stichting

In 2017 heeft het Veteraneninstituut een onderzoek uitgevoerd “Hetzelfde of toch een beetje anders? Nederlandse vrouwelijke veteranen, een beschrijvend onderzoek”. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat er “animo lijkt te zijn om bijeenkomsten voor vrouwelijke veteranen te organiseren of een soort lotgenotencontact”. Daarbij werd gesproken over een “soort behoefte om gewoon eens met elkaar van gedachten te wisselen en met elkaar er achter te komen waar men tegenaan is gelopen ten tijde van eren missie of na het terugkomen in de maatschappij”. Verder beschreef men dat “dergelijke bijeenkomsten wel uitgaan van een bepaald doel of thema”. En tot slot werd er beschreven dat het “voor vrouwen lastig is om deel te nemen aan iets dergelijks als het alleen maar voor zichzelf is. Vaak moeten er dingen geregeld worden om daar tijd voor te maken en als het alleen maar is voor zichzelf zullen zij dat niet zo snel doen”.

Klik en lees hier: Rapportage-onderzoek-vrouwelijke-veteranen

Het idee om een specifieke plek voor vrouwelijke veteranen aan te bieden die nog niet in het aanbod van initiatieven in Nederland bestaat, is doorgesproken met het Veteraneninstituut en daarbij is het onderzoek doorgenomen.

Thuisbasis de Klaproos wil invulling geven aan deze behoefte aan bijeenkomsten die uit dit onderzoek zijn gekomen. De kern van de Klaproos ligt dan ook bij het bieden van een plek waar men elkaar kan ontmoeten, waar het gezellig is, waar ervaringen gedeeld kunnen worden, waar ontdekt en uitgeprobeerd kan worden. Voorop staat dat de Klaproos geen hulpverleningsinstantie is. Daarvoor wordt doorverwezen naar het Veteranenloket. Het gaat vooral om oplossingsgericht, humor, genieten, gezellig en gunnen. De bijeenkomst de reis naar de Klaproos waard zijn.

Verdieping achtergrond stichting