Blog 7 Start van het nieuwe jaar 2021

Het jaar 2021 is van start gegaan…

Een bijzonder uiteinde van 2020 met een vuurwerkverbod en het land in lockdown vanwege de coronacrisis. In mijn woonomgeving veel minder vuurwerk in de weken voorafgaand aan Oudejaarsdag in vergelijking met het einde van 2019. Het was niet helemaal stil en dat is begrijpelijk voor de mensen die vuurwerk afsteken als traditie zien of die vuurwerk afsteken zien als een vorm van protest tegen hun persoonlijke vrijheid die beperkt wordt door de overheid. Het “vieren” van de Oudejaarsavond werd anders vorm gegeven wat wel voor veel onzekerheid en onduidelijkheid voor deze diensten leidde. Waar ik heel blij mee was, was de relatieve rust met Oud en Nieuw voor de hulpdiensten. Wat me verder opviel, was dat er meer kerstverlichting op en rondom de huizen was opgehangen. Het verlichtte deze donker tijd, bracht mensen hier in gesprek met elkaar en liet meteen zien dat het schijnen van licht ook helpt als het door allerlei omstandigheden tegenzit.

En zo is nu januari 2021 dan alweer begonnen en zit de eerste week er weer op. We zullen nog wel flink wat maanden rekening moeten houden met de coronamaatregelen en hopen maar dat het vaccineren ervoor zorgt dat het verspreiden van het virus tot stilstand komt. Ik kan me voorstellen dat jullie net als ik behoefte hebben aan het warme contact met familie, vrienden, collega’s en alle anderen in je naaste omgeving. Elkaar vrij kunnen zien en spreken, een hand of knuffel kunnen geven en gewoon bij elkaar kunnen zitten in de auto, in de trein, de bus, een restaurant, café of veteranenontmoetingsplek. De mogelijkheid om elkaar weer te kunnen ontmoeten, spreken en ervaringen te kunnen delen. Niet meer met een plat beeldscherm tussen ons in.

En dit nieuwe jaar is ook het jaar van de start van het Nederlandse Veteraneninstituut. Een prachtige samenwerkingsorganisatie  – met de stichting Veteraneninstituut, stichting de Basis, de afdeling Zorgcoördinatie van het ABP/APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie Nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag – voor erkenning, waardering en zorg voor alle veteranen en hun thuisfront.

Dit nieuwe jaar biedt nieuwe kansen en de plannen voor activiteiten van Thuisbasis de Klaproos staan in de ijskast totdat we van de beperkende maatregelen verlost zijn. De plannen richten zich op  het organiseren van wandeldagen en High Vitalitea’s op onder andere Echo Home’s en locaties  verspreid in het land. Daarnaast wordt gewerkt aan een lezingendag met als werktitel “Powervrouw” voor vrouwelijke militairen en vrouwelijke veteranen. En tot slot wordt gekeken of we verspreid in het land workshops “Inspirerend tekenen” kunnen inplannen.  

Heb jij ook inspirerende ideeën of wil je eens sparren over mogelijkheden, mail me dan op info@thuisbasisdeklaproos.nl . Zodra het weer kan, kunnen er ook weer activiteiten in de blokhut plaatsvinden en staat de koffie en thee klaar.

Warme groet en tot ziens in de blokhut van Thuisbasis de Klaproos,

 

Jacqueline 

Recommended Posts